Efor Testi

Konu Başlıkları:

 1. Efor Testi
 2. Ekokardiyografi (eko)
 3. Ritim Holter Tetkiki
 4. Sürekli Kan Basıncı Ölçüm Sistemi (ABPM)
 5. Elektrokardiyogram (EKG)
 6. Event Recorder (olay kaydedici)
 7. Talyum Sintigrafisi

Efor Testi

Efor testi, kalp damar hastalıklarını araştırmada kullanılan testlerden biridir. Bazen kalp hızı veya efor kapasitesini değerlendirmek için de kullanılır. Hasta, dönen bir bant üzerinde yürütülerek (treadmill) veya sabit bir bisiklette pedal çevirtilerek kalp hızı artırılır.

Bu sırada hastadan alınan EKG kayıtlarının bilgisayarda analizi yapılır. Aynı zamanda egzersizle kan basıncı ve nabız değişiklikleri, hastanın göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi şikayetlerinin olup olmadığı da kaydedilir. Normal EKG’de görülmeyen bozukluklar bu test sayesinde ortaya çıkarılabilir.

Bu test;

 • Kalp damarlarında darlık olan hastaları ortaya çıkarmak ve hastalığın ciddiyetini tespit etmede,
 • Kalp krizi geçiren hastalarda risk belirlemede,
 • Tedavi sonuçlarını takip etmede,
 • Eforla tansiyon yükselme derecesini araştırmada,
 • Efor kapasitesinin ölçülmesinde,
 • Eforla ortaya çıkan ritim bozukluklarının tanısında

önemli rol oynar.

Göğüs ağrılarının değerlendirilmesinde önemli bir tanı aracıdır. Göğüs ağrısının kalpten kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit eder. Özellikle 40 yaş üstü hiçbir şikayeti olmayan kişilere de belirgin bir şikayete neden olmayan kalp damar hastalığının tanısı için faydalı olabilir.

Ancak kalp damar hastalıklarını göstermedeki duyarlılığı çok yüksek değildir. Kalp damar hastalığı olanların %60-%80’ninde hastalığı gösterirken, hastalık olmayanların da ancak %80 civarındaki kısmına hastalık yoktur diyebilmektedir. Dolayısıyla da yalancı pozitif ve yalancı negatif sonuçları az olmayan bir tanı yöntemidir. Onun için kalp damar hastalıkları tanısında, efor testi ile birlikte, hastanın şikayetlerinin ve diğer laboratuvar bulgularının birlikte değerlendirilmesi daha önem taşır.

Ekokardiyografi »