Event Recorder (olay kaydedici)

Konu Başlıkları:

  1. Efor Testi
  2. Ekokardiyografi (eko)
  3. Ritim Holter Tetkiki
  4. Sürekli Kan Basıncı Ölçüm Sistemi (ABPM)
  5. Elektrokardiyogram (EKG)
  6. Event Recorder (olay kaydedici)
  7. Talyum Sintigrafisi

Event Recorder (olay kaydedici)

Holter cihazı sürekli kayıt aldığı için çoğunlukla 2-3 gün takılı tutulabilmektedir. Oysa sıklığı daha az olan şikayetlerde (5-6 günde bir olan çarpıntı vs.) Holter cihazının takılı olduğu süre boyunca hastanın şikayeti olmayabilir. Bu gibi durumlarda “event recorder” (olay kaydedici) cihazı kullanılabilir. Bu cihaz görünüş ve takılış tekniği bakımından Holter cihazı gibidir (resim 1).

Ancak cihaz sürekli kayıt yapmaz, hasta şikayeti olduğu zaman kaydedici düğmesine basarak (resim 2) önceden belirlenmiş zaman süresince kayıt aldırır.

Daha sonra alınan kayıtlar bilgisayarda değerlendirilir. Böylece şikayeti olduğunda kalpte ritim ile ilgili bir problem olup olmadığı kesin olarak anlaşılır. Cihaz bir kaç haftaya kadar takılı tutulabilir.

Talyum Sintigrafisi »