Kalp Krizi Tanısı

Konu Başlıkları:

  1. Kalp Krizi Tanımı ve Nedenleri
  2. Kalp Krizi Belirtileri
  3. Kalp Krizinden Korunma
  4. Kalp Krizi Tanısı
  5. Kalp Krizi Tedavisi
  6. Kalp Krizinde Prognoz (yaşam tahmini)

Kalp krizi (damar tıkanıklığı) tanısı nasıl konur?

Göğüs ağrısı olduğunda özellikle risk faktörlerine de sahipseniz mutlaka doktorunuza veya bir sağlık kuruluşuna gitmelisiniz. Kalp krizi tanısını mutlaka doktor koymalıdır.
Tanıda 3 önemli bulgudan yararlanılır:

  1. Hastanın şikayeti: bunu esas itibarıyla göğüs ağrısı oluşturur.
  2. EKG (elektrokardiyogram): kalp krizlerinin büyük bir çoğunluğunda EKG’de kalp krizine özgü değişiklikler olur. Bu değişiklikleri saptamak için sık aralıklarla EKG alınır.
  3. Laboratuarda yapılan kan testleri: bununla infarktüsle birlikte kana karışan bazı enzimlerin (CPK, CPK-MB, Troponin T ve I, myoglobin vb) düzeyi ölçülür.

Kalp krizi tanısı koymak için yukarıdaki bulgulardan en az 2’si olmalıdır.

Kalp krizinde “ZAMAN=KALP KASI” demektir.

Aşağıdaki testler, kalp krizinde kalpteki hasarın büyüklüğünü ortaya koymak için kullanılır:

Erken tanı çok önemlidir. Zaman geçtikçe kalp yetmezliğinden ve özellikle ritim bozukluklarından hayatta kalma olasılığı azalacak, harap olan kalp kası miktarı artacaktır. Harap olan kalp kasının telafisi yoktur. Canlılığını yitiren kalp kası hücreleri, bir daha asla normal fonksiyon görmez. Kalp krizinde “ZAMAN=KALP KASI” demektir.

Kalp krizi tedavisi »