Sürekli Kan Basıncı Ölçüm Sistemi (ABPM)

Konu Başlıkları:

  1. Efor Testi
  2. Ekokardiyografi (eko)
  3. Ritim Holter Tetkiki
  4. Sürekli Kan Basıncı Ölçüm Sistemi (ABPM)
  5. Elektrokardiyogram (EKG)
  6. Event Recorder (olay kaydedici)
  7. Talyum Sintigrafisi

Sürekli kan basıncı ölçüm sistemi (Tansiyon Holter)

Hipertansiyon hastalarında veya zaman zaman tansiyon yüksekliğinden şikayet eden hastalarda, bazı durumlarda tansiyonun gün içinde nasıl seyrettiğini bilmek, ilaç tedavisi ile tam olarak kontrol altında olup olmadığını tayin etmek, gece olması beklenen düşmenin olup olmadığına bakmak ve beyaz gömlek hipertansiyonunu araştırmak gerekli olabilir.

Bu durumlarda “ayaktan kan basıncı ölçüm sistemi” kullanılır (ABPM=Ambulatory Blood Pressure Monitor).

Bunun için küçük bir cihaz hastaya takılarak manşonu kola sarılır ve kişi normal günlük yaşantısına döner. Cihaz, hastanın normal yaşantısı sırasında 24 saat süreyle ve planlanan belli aralıklarla, tansiyonu, hastanın müdahalesine gerek kalmadan otomatik kaydeder.

Burada 24 saat süreyle alınan kan basıncı kayıtlarının bilgisayar çıktısını görüyoruz. Yeşil ve sarı çizgiler ise hastanın ölçülen sistolik ve diyastolik kan basınçları. Görüldüğü gibi sistolik ve diyastolik kan basınçları olması gereken değerin (130/80 mmHg’nın altı) üstünde seyretmiş, yani hastada hipertansiyon mevcut. Normalde gece saatlerinde kan basıncında %10-20 oranında düşme olması gerekir. Burada da görüldüğü gibi gece saatlerinde hastanın kan basıncı normal seyretmiş. Hipertansiyonu olan hastalarda gece normalde olan bu düşmenin olmaması kalp damar hastalığı riskini daha da artırıyor. Süre sonunda hastadan cihaz çıkarılır ve kaydedilen bilgiler bilgisayarda değerlendirilir, böylece bütün bir gün boyunca kişinin tansiyon profili ortaya çıkarılır.


Elektrokardiyogram (EKG) »