Kalp krizi sonrasında genç kadınlarda depresyon daha çok görülüyor

Archives of Internal Medicine dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre yaşlı ve erkeklere göre; 60 yaş altı kadınlarda kalp krizi sonrası depresyon daha sık görülüyor.

Atlanta’da (ABD), 2498 kalp kirizi geçiren hastada yapılan yapılan çalışmada kalp krizi geçiren; 60 yaş altı kadınların %40’ında depresyon geliştiği saptandı. Bu da, 60 yaş altı kadınlarda depresyon gelişme riskinin yaşlı erkeklere göre 3.1 kat daha fazla olduğu sonucunu çıkarıyor.

Archives of Internal Medicine, 24 Nisan 2006.