Gürültü kalp krizi riskini artırıyor

Almanya’da yapılan bir araştırmada trafiğin fazla olduğu gürültülü yol kenarlarında yaşayanların; sessiz yerlerde yaşayanlara göre %46 oranında daha fazla kalp krizi riskine maruz kaldığı saptandı.

Benzer olarak iş yeri gürültülü olan yerlerde çalışan erkeklerde de kalp krizi riski daha fazla bulundu. Bu ilişkinin nedeni tam olarak bilinmezken kronik gürültünün stresi tetikleyen bir faktör  olması ve stresin buna yol açtığı fikri üzerinde duruluyor.

Buna benzer eskiden yapılmış çalışmalarda da gürültünün tansiyon ve kalp damar sağlığı açısından olumsuz olduğu vurgulanmıştı.

European Heart Journal, Şubat 2006