Izgara yada fırında pişirilmiş balık felç riskini azaltıyor

ızgara balık kalp

Archives of Internal Medicine dergisinin Ocak 2005 sayısında ızgara yada fırında pişirilmiş balık yiyen yaşlılarda, yağda kızartılmış balık yiyenlere göre daha az inme (felç) görüldüğü belirtildi.

65 yaş ve üzerindeki (ortalama 72.7 yaş) yaşlılarda değişik balık yemek tipleri ile inme arasındaki ilişki incelendi. 1989-1990 yılları arasında 4.775 kişiye ne sıklıkla ve nasıl balık yedikleri (yağda kızartma, fırında pişirme; ızgara, balık sandviçi) anket formları ile soruldu ve bu kişiler 12 yıl süre ile izlendi. Araştırıcılar  ayda 1-3 kez ızgara yada fırında pişirilmiş balık yiyenlerde %14 oranında daha az inme görüldüğünü saptadı. Haftada 1-4 kez ızgara yada fırında pişirilmiş balık yiyenlerde %28, haftada 5 veya daha fazla yiyenlerde ise %32 oranında iskemik inme (damar hastalığına bağlı inme) daha az görülüyordu. Oysa yağda kızarmış balık yiyenlerde inme riski %37 oranında artıyordu.

Araştırmacılar beslenme alışkanlıklarının inme riskinde önemli olduğunu vurguladılar.