İyimser olma ömrü uzatıyor

İyimserlik kalp hastalıklarından ölüm riskini azaltıyor. The Archives of General Psychiatry dergisinin Kasım 2004 sayısındaki araştırmaya göre kendilerini oldukça iyimser olarak tanımlayan kişilerin, tüm nedenlerden kaynaklanan ölümlerinin ve kalp hastalıklarından ölüm risklerinin daha düşük olduğu belirtildi.

65-85 yaş arası 999 kişiye 30 soruluk bir anket verilerek kendilerini iyimserlik ve kötümserlik açısından değerlendirmeleri istendi. Daha sonra verilen cevaplara göre iyimserlik düzeylerine göre 4 sınıfa ayrıldı. Araştırmaya katılan kişiler 1991-2001 yılları arasında yaklaşık 9.1 yıl süre ile izlendiler. Bu süre içinde 397 kişi öldü.

Süre sonunda kendini yüksek derecede iyimser olarak tanımlayan kişilerin, kendini yüksek derecede kötümser olarak tanımlayanlara göre tüm nedenlerden kaynaklanan ölüm risklerinin %55, kalp damar hastalıklarından kaynaklanan ölüm risklerinin ise %23 daha az olduğu ortaya çıktı. Makalede major depresyonun kalp damar hastalıklarından ölüm için bilinen bir risk faktörü olduğu vurgulandı.