Beta blokerler ve erektil disfonksiyon

Hipertansiyon tedavisinde kullanılan beta bloker grubu ilaçların yan etki olarak impotans (erektil disfonksiyon) yaptıklarına dair bilimsel olarak tam kanıtlanmamış düşünceler vardı. Bir beta bloker olan metoprolol (bizde beloc durules, beloc zok, lopresor, lopresor-sr, saneloc gibi isimlerle eczanelerde var) ile yapılan bir çalışma bu konuya açıklık getirdi.

Yapılan bir çalışmaya erektil disfonksiyon olmayan ve yeni teşhis edilen hipertansiyonu olan 114 erkek hasta alındı ve 3 gruba bölündü. Hepsine günde 100 mg metoprolol verildi. 1. grup hastalara  metoprolol verildiğini ve bunun erektil disfonksiyon yapabileceği söylendi. 2. grup hastalara yalnız metoprolol verildiği söylendi ve erektil disfonksiyon yapabileceği söylenmedi. 3. grup hastalara ise ne ilacın ne olduğu, ne de erektil disfonksiyon yapabileceği söylendi. 60 gün sonra erektil disfonksiyon oranlarına bakıldı. Oranlar 1. grupta %32, 2. grupta %13 ve 3. grupta ise %8 idi. Sonuçta ilaçtan ve böyle bir yan etkinin olabileceğinden hiç haberi olmayanlarda erektil disfonksiyon oranı anlamlı olarak daha düşüktü. Son olarak 1. grup hastalara ilaç aynı dozda devam edildi ve bu grubun yarısına erektil disfonksiyon için viagra benzeri bir ilaç olan tadalafil 20 (bizde Cialis adıyla var) verildi, diğer yarısına ise plasebo (gerçek ilaca benzeyen ancak aktif madde içermeyen ilaç benzeri etkisiz madde) verildi ve görüldü ki tadalafil ve plasebo aynı oranda başarı sağladılar.

Sonuç: Beta bloker grubu ilaçların erektil disfonksiyon yaptığı tamamen ön yargıdır ve bu ilaçlarla oluşan erektil disfonksiyon büyük ölçüde psikolojiktir.

Cardiology, Temmuz 2008, 24;112(3):174-177.