Koroner ateroskleroz geriliyor

11-14 Mart 2006 tarihleri arasında Atlanta’da (ABD) yapılan American College of Cardiology (ACC) 2006 toplantısında açıklanan bir çalışma sonucuna göre kolesterol düşürücü statin grubundan olan rosuvastatin verilen hastalarda koroner damarlarda ateroskleroz sonucu oluşan plaklarda gerileme saptandı. Bu bulgu, damar darlıklarının da gerileyebileceğini göstermesi bakımından oldukça önemli.

Çalışma 507 hastada yapıldı, Hastalara 40 mg rosuvastatin verilerek 2 yıl süreyle izlendi. Damardaki değişiklikler intravasküler ultrason (IVUS) ile değerlendirildi.

Çalışma süresi içinde kötü (LDL) kolesterol 130.4 mg/dL’den 60.8 mg/dL’ye düşerken, iyi (HDL) kolesterol ise 43.1 mg/dL’den 49.0 mg/dL’ye yükseldi. Çalışma süresi boyunca hastaların %63.6’sında aterosklerotik plakta gerileme görülürken %36.4’ünde ise ilerleme olduğu görüldü.

Sonuç olarak yoğun olarak statin tedavisinin aterosklerozu geriletebileceğini söyleyebiliriz.