Takılabilir defibrilatörler (ICD) hayat kurtarıyor

Kalp damar hastalığına bağlı kalp yetmezliği olan hastaların çoğunluğu ritim bozukluklarından kaybediliyor. Bunun önüne geçmek için, gerektiği zamanlarda (ölümcül ritim bozukluğu olduğunda) otomatik olarak şok verip ritim bozukluğunu ortadan kaldıran cihazlar geliştirildi (ICD=Implantable cardioverter defibrillator). Bu cihazlar ciddi sol ventrikül (karıncık) kasılma bozukluğu olan hastalarda koruyucu olarak takılarak, bu hastaların ölümcül ritim bozukluklarından kaybedilmesini önlüyor.

Arch Intern Med 2006; 166: 2228-2233