Stress açıklanamayan kalp durması nedenlerinden biri olabilir

Nedeni bulunamayan kalp durması olaylarının altında stresli bir gün yatabilir!

Kalp durması oluşan ve hayata döndürülüp görüşme yapılan 25 hastanın 9’unun kalp durmasından önceki 24 saat içinde oldukça stresli bir gün geçirdikleri saptandı.

Kalp durması, çok büyük bir oranda ventriküler fibrilasyon denilen ritm bozukluğu sonucu oluşuyor. Bu ritm bozukluğunda kalp düzgün kasılma görevini yapamıyor ve yalnızca kas seyirmesi gibi titreşiyor. Eğer 3 dakika içinde müdahale edilip, elektrik şoku verilerek (defibrilatör denilen aletle) ritm düzeltilmezse beyinde geriye dönüşsüz hasar oluşuyor ve hasta kaybediliyor.

Ventriküler fibrilasyon çok büyük bir oranda organik kalp hastalıkları (kalp damar hastalıkları, kalp krizi, kalp kası hastalıkları vb) sonucu oluşuyor. Bu grup hastalarda da stres tehlikeli ritm bozuklarına yol açabiliyor. Bazen ise ventriküler fibrilasyon nedeni olarak organik kalp hastalığı saptanamıyor. Bu grup hastaların bir kısmında olayın sorumlusunun stres olduğu belirtiliyor. Stresin hangi mekanizma ile kalp durmasına yol açabildiği tam olarak bilinmiyor.

Psychosomatic Medicine, May/June 2005.