Kronik stres kalp krizi geçiren hastaların yaşamını kısaltıyor

Çalışma, ABD’de kalp krizi nedeniyle hastaneye yatırılan 4200 hastada yapılmış. Hastaneden taburcu olmadan önce hastalara, hastaneye yatmadan son 1 aydaki stres durumlarını belirlemek için anket doldurulmuş. Anket sonuçlarına göre hastalar stres düzeyi yüksek veya düşük olarak gruplanmış. Stres düzeyi orta veya yüksek olan hastaların hastaneden taburcu olduktan sonraki 2 yıl içindeki ölüm oranı daha yüksek bulunmuş (orta ve yüksek stres bulunan hastaların %13’ü ölürken düşük stres düzeyinde oran %9).

Stresin kalp krizlerine yol açmadaki olumsuz rolü uzun zamandır biliniyor. Ancak kalp krizi sonrasındaki sağ kalım oranını da olumsuz etkilediği çalışma ile gösterildi.

Tabi konu aslında çok boyutlu. Stres düzeyi yüksek olanlar daha çok sigara kullanmış olabilir, depresyonda olabilir (depresyon da risk faktörü), düşük gelir düzeyine sahip olabilir, düzenli ve sağlıklı beslenmeyebilir vs. Ne olursa olsun stres günümüzde bir çok hastalığın ve yaşamı kısaltan etkenlerin önemli bir kaynağı ve onunla mücadele etmek önemli.

Kaynak:

Chronic Stress Tied to Worse Heart Attack Prognosis. Medscape. Oct 05, 2012