Greyfurt Suyuyla Etkileşime Giren İlaçlar

Greyfurt suyuyla etkileşime giren ilaçlar vardır,

  • Antiaritmikler (ritm bozukluğunda kullanılan ilaçlar): propafenone, amiodarone, dronedarone, quinidine

  • Antikoagulan (kan sulandırıcılar): warfarin, rivaroxaban

  • Antiplateleletler (bir çeşit kan sulandırıcılar): ticagrelor, clopidogrel (stent hastalarında çok kullanılan ilaçlar.  Clopidogrelin etkisi greyfurt suyu ile ortadan kalkıyor)

  • Erektil disfonksiyon ilaçları: sildenafil, tadalafil, vardenafil

  • Kalp ilacı: carvedilol

  • Kalsiyum kanal blokerleri (hipertansiyonda da kullanılan ilaçlar): amlodipine, losartan, diltiazem, felodipine,
    nicardipine, nifedipine, nimodipine, nisoldipine, nitrendipine, verapamil

  • Statinler (kan yağlarını düşürmek için kullanılan ilaçlar): atorvastatinlovastatin, simvastatin

Yukarıda ilaçların kan düzeyi ve dolayısıyla etkileri (clopidogrel dışında) greyfurt suyu ile bazen tehlikeli olabilecek düzeyde artıyor.