Balon Anjiyoplasti-Stent Nasıl Yapılır?

Konu Başlıkları:

  1. Balon Anjiyoplasti-Stent Nedir?
  2. Balon Anjiyoplasti-Stent Nasıl Yapılır?
  3. Balon ve Stentte Riskler?
  4. Hastane Sonrası İzlem

Balon anjiyoplasti ve stent nasıl yapılır?

Balon anjiyoplasti işlemi

Bir damar kesitinde balon işlemini görüyoruz. Darlığın olduğu bölgeye (darlığı ateroskleroz sonucu gelişen plak oluşturuyor) balon inmiş bir şekilde ilerletiliyor (A). Balon darlık bölgesine yerleştirildikten sonra şişirilerek darlık bölgesi genişletiliyor (B).

Balon anjiyoplastide, damar içindeki dar olan bölgede, özel olarak yapılmış balon, kısa süreli olarak şişirilerek darlık genişletilir. Daha sonra balon indirilerek geri alınır. Balon, aynı damarda birden fazla darlığa veya birden fazla damardaki darlıklara aynı seansta veya farklı seanslarda yapılabilir.

Balon anjiyoplasti: Burada damar içindeki darlık bölgesini görüyoruz. Balona kılavuzluk etmesi için 0.014 inch kalınlığında kılavuz tel (guide wire) damar içinden, darlık bölgesinin ilerisine kadar itilmiştir. Daha sonra onun üstünden balon kateter ilerletilip darlık bölgesine yerleştirilir ve içi röntgen ışınlarında görülebilen bir sıvı ile (kontrast madde) şişirilip, darlık mekanik olarak genişletilir. İşlem, istenen açıklık elde edilene kadar bir kaç kere tekrar edilebilir.

Stent işlemi

Balon ile darlık açılmasından sonra aynı yerde ani tıkanıklık veya zaman içinde tekrar darlık gelişebilmektedir. Bunun üstesinden gelmek için darlık bölgesinde mekanik destek sağlayıp ani tıkanmayı engelleyen, çoğunlukla paslanmaz çelikten yapılan stentler (kafes) geliştirilmiştir. Gerekli durumlarda balona ek olarak o bölgeye, yine balon yardımıyla stent konur.

Stent işlemi: Darlık bölgesine stent yerleştirilme işlemi balon anjiyoplasti işlemi gibidir. Önce, darlık olan damara, balona kılavuzluk etmesi için 0.014 inch kalınlığında kılavuz tel (guide wire), darlık olan yerin ilerisine kadar itilir. Sonra üstüne stentin sıkıştırılarak yerleştirildiği balon, bu tel üzerinde ilerletilerek darlık bölgesinde şişirilir. Dolayısıyla balon ile birlikte stent de genişleyerek, stent darlık bölgesine yerleştirilir ve damar duvarının tekrar daralmaması için mekanik destek sağlar. Ardından balon indirilip geri alınır, sonra tel de alınır ve stent yerinde kalır.

İlaçlı (kaplı) Stentler

Stentler, yalnızca balon yapılmasından sonra sık görülen ani tıkanmayı oldukça azaltmıştır ama yine de yerleştirildikten sonra aynı yerde ilk 6 ay içinde tekrar müdahale gerektirebilen daralma görülebilir. Son yıllarda üzeri, polimer bir yapı içine emdirilmiş, daralmayı önleyici veya azaltıcı özel bir ilaç (sirolimus, paclitaxel vb) ile kaplı stentler çıkarılmıştır (ilaçlı veya kaplı stent). Bu ilaçlar bu bölgede hücre çoğalmasına engel olarak tekrar daralmayı önlemektedir. Bu stentlerle sonuçlar çok daha iyi olmakla birlikte kaplı olan stentler daha pahalıdır.

İlaçlı stentlerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Balon ve stentte riskler »