Hasta katılım payından muaf ilaçlar – SUT ek2

Hasta katılım payından muaf ilaçlar Sağlık uygulama tebliği
(SUT) Ek2 – kardiyolojiyi ilgilendiren 

4. Uzun süreli kalp ve damar hastalıkları

4.1. Kalp Yetmezliği

4.1.1. ACE
inhibitörleri ve kombinasyonları

4.1.2. Digoxin

4.1.3. Angiotensin reseptör blokerleri ve
kombinasyonları

4.1.4. Antiagreganlar

4.1.5. Beta blokerler

4.1.6. Diüretikler

4.1.7. Nitratlar

4.1.8. Vasodilatatörler

4.1.9. Alfa beta reseptör blokerleri

4.2. Koroner Arter Hastalığı

4.2.1. ACE inhibitörleri ve kombinasyonları

4.2.2. Antiagregan ilaçlar

4.2.3. Beta blokerler

4.2.4. Kalsiyum kanal blokerleri

4.2.5. Kolesterol ve lipid düşürücüler*

4.2.6. Nitratlar (uzun ve kısa etkili)

4.2.7. Antikoagülanlar

4.2.8. Alfa beta reseptör blokerleri

4.2.9. Anjiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları

4.2.10. Trimetazidin HCl

4.2.11. İvabradin

4.2.12 Molsidomin

4.3. Disritmiler

4.3.1. Antiaritmik ilaçlar

4.3.2. Antiagreganlar

4.3.3. Antikoagülanlar

4.3.4. Digoxin

4.3.5 Beta blokerler*

4.3.6 Kalsiyum antagonistleri*

4.4. Periferik ve serebral (serebrovasküler) damar hastalıkları, venöz yetmezlikler

4.4.1. Antiagreganlar

4.4.2. Antikoagülanlar

4.4.3. Periferik ve serebral damar
düzenleyiciler

4.5. Arteriyel hipertansiyon

4.5.1. Adrenerjik nöron blokerleri

4.5.2. Alfa adrenerjik reseptör blokerleri

4.5.3. Alfa – beta reseptör blokerleri

4.5.4. Angiotensin dönüştürücü enzim
inhibitörleri ve reseptör blokerleri (kombine şekilleri dahil)

4.5.5. Antiagreganlar

4.5.6. Beta adrenerjik reseptör blokerleri

4.5.7. Diüretikler

4.5.8. İmidazolin reseptör agonistleri

4.5.9. Kalsiyum antagonistleri

4.5.10. Santral etkili vasodilatatörler

4.6. Doğuştan kalp hastalıkları

4.6.1. Antiagreganlar

4.6.2. Antikoagülanlar

4.6.3. Beta blokerler

4.6.4. Diüretikler

4.6.5. Digoxin

4.6.6. Angiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve reseptör blokerleri

4.7. Akut romatizmal ateş (ARA) ve kapak hastalıkları

4.7.1. Antiagreganlar

4.7.2. Asetil salisilik asit (pediatrik yaş
grubunda efervesan formları dahil)

4.7.3. Kortikosteroidler

4.7.4. Antikoagülanlar

4.7.5. Antiaritmikler

4.7.6. Digoxin

4.7.7. Beta blokerler

4.7.8. Angiotensin reseptör blokerleri ve
kombinasyonları

4.7.9. ACE inhibitörleri ve kombinasyonları

4.7.10 Benzatin penisilin

4.7.11 Diüretikler

4.8. Hiperkolesterolemi*, hiperlipidemi *

4.8.1. Fibrik asit türevleri*

4.8.2. Niasin*

4.8.3. Reçineler (Kolestramin)*

4.8.4. Statinler*

4.8.5. Ezetimib*

4.9. Kardiyomiyopati

4.9.1. ACE inhibitörleri ve kombinasyonları

4.9.2. Angiotensin reseptör blokerleri ve
kombinasyonları

4.9.3. Antikoagülanlar

4.9.4. Antiagreganlar

4.9.5. Antiaritmikler

4.9.6. Beta blokerler

4.9.7. Diüretikler

4.9.8. Nitratlar

4.9.9. Vasodilatatörler

4.9.10. Digoxin

4.9.11. Alfa beta reseptör blokerleri

4.9.12. Kalsiyum kanal blokerleri

4.10.Pulmoner hipertansiyon

4.10.1. Alfa adrenerjik blokerler

4.10.2. Antikoagülanlar

4.10.3. Vasodilatatörler

4.10.4. İloprost trometamol * (sadece inhaler formu muafiyet kapsamındadır)

4.10.5. Bosentan *

4.10.6. Sildenafil sitrat*
4.10.7. Kalsiyum kanal blokerleri

4.11. Reynaud hastalığı

4.11.1. Alfa adrenerjik blokerler

4.11.2. Kalsiyum kanal blokerleri

4.11.3. Pentoksifilin

4.13.Kronik romatizmal kalp hastalığı

4.13.1. Antiagreganlar

4.13.2. Asetil salisilik asit (pediatrik yaş grubunda efervesan formları dahil)

4.13.3. Kortikosteroidler

4.13.4. Antikoagülanlar

4.13.5. Antiaritmikler

4.13.6. Digoxin

4.13.7. Beta blokerler

4.13.8. Angiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları

4.13.9. ACE inhibitörleri ve kombinasyonları

4.13.10. Benzatin penisilin

4.13.11. Diüretikler

(*) İşaretli etken madde veya grupların
kullanımında endikasyon uyumu aranacak, Sağlık Bakanlığınca izin verilen
endikasyon dışında kullanımları da ancak Sağlık Bakanlığınca yayımlanan
Endikasyon Dışı Kullanım Kılavuzunda tanımlanan veya Sağlık Bakanlığınca verilen
onayla mümkün olacaktır.)