Senkop (bayılma): Çeşitleri ve belirtileri

Konu Başlıkları:

 1. Senkop (bayılma): Nedenler
 2. Senkop (bayılma): Çeşitleri ve belirtileri
 3. Senkop (bayılma): Tanı yöntemleri
 4. Senkop (bayılma): Tedavisi ve önlenmesi

Senkop (bayılma) çeşitleri

Altta yatan nedene göre ayrılan bir çok senkop türü vardır. Buna karşın, senkopun kendisi bir hastalık değildir. Nedenlerin kaynağı her zaman tam anlaşılamasa da farklı türdeki senkop türleri bu nedenleri temsil etmektedir:

 • Anginanın oluşturduğu senkop: Angina pectoris sonucu gelişen bayılma nöbetleridir. Angina, koroner arter hastalığı nedeniyle kalp kasına yeterli oksijen ulaştırılamaması sonucu oluşan bir tür göğüs ağrısıdır.
 • Karotis sinus senkopu: Beyine kan götüren önemli bir damar olan ve boyunda bulunan karotis arterin 2’ye ayrıldığı yere karotis sinüs denir. Burası basıya uğrarsa kalp hızında yavaşlama ve/veya kan basıncında düşme olur. Bu çoğunlukla bir probleme neden olmaz fakat bazı hastalarda bu basıya cevap aşırı olabilir (karotis sinüs hipersensitivitesi) ve bunun sonunda ani bilinç kaybı olabilir. Hassas olan kişilerde başı yana çevirme, boyna sıkı takı takma veya boynu sıkan kıyafetler giyme nedeniyle senkop oluşabilir.
 • Defekasyon senkopu: Barsak hareketleri sırasında veya dışkılama sırasında meydana gelen bayılma nöbetleridir.
 • Histerik senkop: Histeri, ani endişe, heyecan veya stres nedeniyle olan senkoptur.
 • Öksürük senkopu: Öksürük atağını takiben ortaya çıkan ani bilinç kaybıdır. Laringeal senkop ise kısa sürelidir ve boğazda gıcık ve öksürük sonrası olur.
 • Miksiyon senkopu: İşeme sırasında oluşan ani bilinç kaybıdır. Sıklıkla gece idrarını yapmak için uyanan erkeklerde görülür. Nedeni kesin bilinmemektedir.
 • Yutkunma senkopu: Yutmaya eşlik eden senkoptur. Kalp ve yemek borusu hastalıklarıyla ilişkili olabilir, ancak sağlıklı bireylerde de görülebilir.
 • Nörolojik nedenler.
 • Sebebi bilinmeyen senkop: İsminden de anlaşıldığı gibi, nedeni bilinmeyen senkopu ifade eder. Bu senkop vakalarının üçte birini oluşturur. Bu vakaların çoğunda, senkop atağı bir kez olur ve hasta ataktan hemen toparlanır ve uzun dönemde bir problem çıkmaz.

Senkopa eşlik eden diğer belirtiler

Senkop sırasında kişinin bilinci kapalı ve hareketsiz haldedir. Senkoptan hemen önce aşağıdaki belirtiler görülebilir:

 • Çarpıntı (hızlı, güçlü, küt küt, kalp atışı)
 • Baş dönmesi
 • Soğukluk
 • Şaşkınlık, genellikle tuhaf hissetme
 • Terleme

Doktorun fark edebileceği bulgular:

 • Düşük kan basıncı (hipotansiyon)
 • Düşük kan şekeri (hipoglisemi)
 • Düşük nabız hızı
 • Solukluk

Senkop (bayılma): Tanı yöntemleri »