Risk altında olan kişilerin yarısına yakını kolesterol için tedavi almıyor

Kolesterol bilindiği gibi kalp damar hastalığına neden olan önemli bir faktör. Kolesterolün %80 kadarı vücutta karaciğer tarafından imal ediliyor. Geri kalan ise yediklerimizle (et, yumurta vb) vücudumuza alınıyor. Kolesterol yüksekliğinde, büyük oranda genetik (doğuştan) faktörler rol oynuyor.

Kolesterol  yüksekliğinin uygun şekilde tedavi edilmesi 5 yıl içinde kalp damar hastalıklarında %30 kadar azalmaya neden oluyor.

Kalp damar hastalığı olmayan 6814 kişide yapılan araştırmada, bu kişilerin 1/3’ünün ilaç tedavisi gerektirecek kadar kolesterolün yüksek olduğu, ancak bu kişilerin %46’sının herhangi bir tedaviye başvurmadığını ortaya çıkardı.

Bilindiği gibi kalp damar hastalıkları ile mücadelede kolesterol yüksekliğinin de içinde bulunduğu risk faktörleriyle (sigara, şeker hastalığı, stres, depresyon, hipertansiyon, obezite, hareketsizlik vb) savaşmak çok önemli.

Circulation, February 10, 2006