Obezite oldukça pahalı

Obezite (aşırı şişmanlık) sonucu gelişen hastalıkların tedavisi için yapılan harcamaların, yaşlanma, sigara ve aşırı alkol sonucu gelişen hastalıklarla mücadele için yapılan harcamalar kadar, hatta ondan daha fazla olduğu bildiriliyor.

Avrupa Obezite Kongresinde obezitenin ekonomik sonuçları üzerinde yapılan bir bildiride ABD’de  obezite ile ilgili problemlere 2003 yılında %96.7 milyar dolar cıvarında harcama yapıldığı vurgulandı.

Obezite şeker hastalığı, kalp damar hastalıkları ve kemiklerde artroz (kireçlenme) gibi bir çok probleme yol açabiliyor. Obezite tanısı, vücut kitle indeksine göre yapılıyor:

VKİ (vücut kitle indeksi): kilo (kg) / boy (m²)

Buna göre 30 kg/m² üzeri obezite sınıfına giriyor.

Obezite ile ilgili araştırmalar ve özellikle obezitenin ekonomik etkileri ABD’de oldukça önemli. Çünkü ABD’de erişkinlerin %30’u obez. Ancak batı ülkeleri de obezite konusunda ABD’ye yaklaşıyor. Son yıllarda Avrupa ülkelerinde erkeklerin %10-20’sini, kadınların ise %10-25’ini obezler oluşturuyor.