Migren ve kalp hastalıkları

Yapılan çalışmalara göre migren baş ağrılarının nedenlerinden biri de, kalpte atrial septal defekt (ASD) veya patent foramen ovale (PFO) gibi atriumlar arasında açıklık olduğu durumlar. Migren baş ağrıları erişkinlerin %12’sinde bulunuyor ve bunların bir kısmı da atriumlar arası açıklı ile ilgili.

Yapılan çalışmada atriumlar arası açıklık, ameliyatsız olarak kateter ile kapatılan hastaların %60’şında migren ağrılarının tamamen geçtiği; geri kalan %40’ında ise oldukça azaldığı görüldü.

Sonuç: Migren baş ağrılarının nedenleri araştırılırken akla kalp ile ilgili nedenler de gelmeli ve buna yönelik araştırmalar da yapılmalı.

JACC 2005;45:489-492.