Klaritromisin koroner kalp hastalarında zararlı olabilir

Koroner kalp hastalığında bazı mikroorganizmaların rolü olduğuna dair bir görüş uzun zamandır vardır. Bunun için bir antibiyotik olan klaritromisinin koroner kalp hastalarında olumlu etkisinin olup olmadığını araştıran çalışmada 2172 hastaya claritromisin, 2200 hastayada plasebo (etkisiz ilaç) verildi. 1 yıllık izleme sonunda klaritromisinin yararlı etkisinin olmadığı görülürken tam aksine klaritromisin kullanan hastalarda kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin arttığı görüldü (1 yıllık kalp nedenli ölüm klaritromisin grubunda %5.1, plasebo grubunda %3.1, farklılık anlamlı).

Klaritromisinin neden ölüm oranını artırdığına dair mantıklı bir açıklama bulunmuyor. Ama koroner kalp hastalıklarında klaritromisin kullanımında dikkatli olmak gerekecek.

Randomised placebo controlled multicentre trial to assess short term clarithromycin for patients with stable coronary heart disease: CLARICOR trial. BMJ, doi:10.1136/bmj.38666.653600.55 (published 8 December 2005)