Kalp hastalarında depresyon sıklığı

ABD’de büyük bir kalp hasta grubunda (40 yaş üzeri 17,541 erkek ve kadın kalp hastası) yapılan çalışmada değişik tip kalp hastalıklarında (kalp damar hastalıkları, kalp krizi, kalp yetmezliği), psikolojik sıkıntı ve depresyon sıklığı araştırıldı. Sonuçta değişik kalp hastalığı gruplarında değişen oranlarda psikolojik rahatsızlık olduğu saptandı. Bu oranlar; kalp damar hastalıklarında %4.1, kalp krizi geçirenlerde %6.4, kalp yetmezliği olanlarda ise %10 civarlarında idi.

Araştırmacılar bu oranların oldukça yüksek olduğunu ve depresyondaki hastaların ancak üçte birinin medikal yardım alabildiğini belirtiyorlar.

Başta depresyon olmak üzere psikolojik rahatsızlıklar kalp hastalıklarını oldukça olumsuz etkiliyor. Hatta öyle ki son yıllarda depresyon, kalp damar hastalıkları açısından risk faktörü olarak sayılmaya başlandı.

European Heart Journal, June 2005,

Konuyla ilgili:
Depresyon