İyimserler daha uzun yaşar!

Yeni yapılan bir araştırmada hayata iyimser bakan kadınlarda kalp hastalığı oranı daha az bulundu.

Çalışmada kalp hastalığı olmayan ve menopozda olan 97.000 kadın incelendi.Kadınlara iyimserlik, kötümserlik, saldırganlık davranışlarını değerlendirmek için çeşitli sorular soruldu. Cevaplara göre de iyimserlik ve kötümserlik dereceleri verildi.

8 yıllık izlemin sonunda yüksek derecede iyimser olan kadınlarda kalp hastalıklarının %9 daha az geliştiği ve tüm nedenlerden ölümlerin de %14 az olduğu görüldü. Ayrıca iyimserlerde; genç, eğitimli, gelir seviyesinin daha fazla ve işi olan kişilerin daha fazla olduğu, kötümserlerde ise şeker hastalığı, yüksek kolesterol, kilo, sigara, hareketsiz yaşam ve depresyonun daha fazla olduğu saptandı.

İyimserlerde neden bir çok şeyin olumlu olduğu tam bilinmiyor.

Fakat hayata olumlu bakmanın, kızgın ve öfke ile savaşmanın eğitimle mümkün olabileceği biliniyor.

Circulation. 2009;120:656-662