İNR DEĞERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

İNR değerini artıran durumlar:

 • Pıhtılaşmayı etkileyen diğer ilaçlar
 • Kanser
 • Kollajen damar hastalıkları
 • Konjestif kalp yetmezliği
 • İshal
 • Beslenme bozuklukları
 • Karaciğer hastalıkları (İnfeksiyöz hepatit, sarılık)
 • Hipertiroidi (tiroid bezinin fazla çalışması)
 • K vitamin eksikliği
 • Alkol*

İNR değerini azaltan durumlar:

 • K vitamininden zengin diyet
 • Ödem
 • Hipotiroidizm (tiroid bezinin az çalışması)
 • Nefrotik sendrom
 • Coumadin’e direnç olması
 • Hiperlipemi (kan yağlarında yükseklik)

*Alkol İNR değerini hem artırabilir hem de azaltabilir.

Laboratuarın güvenilir olmayışı İNR değerini etkileyen en önemli faktördür. Testi güvenilir laboratuarlarda yaptırmak gerekir.