İnme habercileri gözden kaçabiliyor

Yeni açıklanan araştırma sonuçlarına göre inme veya geçici iskemik atak geçiren hastalardan her 6 kişiden birinde olay teşhis edilmiyor. Bunun nedeni olarak belirtilerin silik olması, ekonomik ve sosyal düzeyin düşüklüğü gösteriliyor.

Geçici iskemik atak (TİA) beynin kan akımının kısa süreli bozulması sonucu bir kaç dakika süreli inme şikayetlerinin; (bir tarafta kuvvet azalması, konuşma bozukluğu görme bozuklukları vb) ortaya çıkmasıdır. Yani olay geçicidir.

İnme ise beynin kan akımının daha büyük ölçülerde (bazen kalıcı ) bozulduğu ve kalıcı olabilen sekellere hatta ölüme neden olabilen daha vahim bir tablodur.

Özellikle geçici iskemik ataklar, inmenin habercisi olabileceğinden bunların zamanında tanınması; önlemlerin alınması (damar hastalığı yönünden risk faktörleriyle mücadele vb) oldukça önemli.

Archives of Internal Medicine, Ekim 2006