Hipertansiyon ve şeker hastalığı arasındaki ilişkiler

  • Bozulmuş açlık glukozu (impaired fasting glucose= IFG); açlık kan şekerinin (AKŞ) = 100-125 mg/dl arasında olmasıdır. Şeker hastalığı öncesi dönem olarak düşünülebilir. 126 mg/dl ve üzerindeki açlık kan şekeri ise şeker hastalığı (diabetes mellitus=DM) demektir.
  • 40 yaşın üzerinde olup sistolik (büyük) kan basıncı 140-159 mmHg olan hastaların %30’unda IFG vardır.
  • IFG olanların ise %25’inde sistolik (büyük) kan basıncı yüksektir.
  • Kan basıncı yüksek ve bozulmuş açlık glukozu bulunanlarda kalp damar hastalıkları artmaktadır.

ve,

  • Hipertansiyonu olan hastalarda erişkin tipi şeker hastalığı (tip2 DM) gelişimi 2.4 kez fazladır,
  • Erişkin tipi şeker hastalığı olanların %80’inde hipertansiyon vardır (büyük 140, küçük 90 mm Hg’nın üzerinde)
  • Şeker hastalığı en önemli damar hastalığı nedenlerinden biridir.

SONUÇ:

Açlık kan şekerinizi ve kan basıncınızı kontrol ettiriniz.