Beyaz gömlek hipertansiyonu

Doktor muayenelerinde veya sağlık kuruluşlarında hastaların %40’ında kan basıncı olduğundan daha yüksek çıkıyor ve yanlış olarak hipertansiyon tanısı alıyor. Buna “beyaz gömlek hipertansiyonu” diyoruz. Hipertansiyon hastası olanlarda ise beyaz gömlek hipertansiyonu olma oranı %25.

Bunu önlemek için uygun koşullarda kan basıncına bakılmalı, eğer yüksek çıkarsa ilk ölçüm dikkate alınmamalı ve 1-2 dk arayla 3-5 ölçüm yapılıp ortalaması alınmalı.

 

Myers MG et al. Conventional versus automated measurement of blood pressure in primary care patients with systolic hypertension: Randomised parallel design controlled trial. BMJ 2011 Feb 7; 342:d286.