Yükseklerde yaşamak kalp hastalığı riskini azaltıyor

Dağlık bölgelerde yaşayan insanların kalp damar ve diğer nedenlerden ölüm risklerinin daha az olduğu saptandı.

Çalışmada alçak bölgelerde ve dağlık bölgede yaşayan 1150 kişi, ortalama 14 yıl boyunca izlendi. Yüksek bölgede yaşayanların kolesterol değerleri ve kan basıncı değerleri alçak bölgelerde yaşayanlara göre daha fazla olmasına rağmen dağlık bölgede yaşayanlarda, tüm nedenlerden kaynaklanan ölümler ve kalp damar kaynaklı ölümler, alçak bölgelerde yaşayanlara göre daha düşüktü.

Araştırıcılar bunu nedeninin yüksek bölgelerde oksijenin biraz daha az olmasının ve engebeli arazide yürümenin olduğunu düşünüyor.

J Epidemiol Community Health 2005; 59: 274-278