Yaşamsal göstergeler: Vücut ısısı

Konu Başlıkları:

  1. Nabız Nedir? Nasıl Bakılır?
  2. Vücut Isısı
  3. Solunum
  4. Kan Basıncı

Vücut ısısı kaç olmalıdır?

Bir insanın normal vücut ısısı; cinse, aktivite durumuna, yemek ve sıvı alma durumuna, gün içindeki zamana, kadınlarda menstrual siklusun zamanına göre değişkenlik gösterir. Normalde vücut ısısı derece santigrat (°C veya Celcius) olarak ifade edilir ve 36.5° C ile 37.2° C (veya Fahrenheit olarak: 97.7° ile 98.9° F) arasında değişir. Bazen kullanılan termometredeki ısı birimi ABD’de kullanılan ısı birimi olan Fahrenheit ile ifade edilebilir. Bu takdirde Fahrenheit’ı Celcius’a çevirmek için;

Celcius = (5/9) * (Fahrenheit-32)

formülü kullanılır (veya bu sitede çevirebilirsiniz)

Termometreler klasik (civalı) veya dijital olarak ayrılır. Dijital olanlar, kullanılması daha kolay olduğu ve hata payı daha az olduğu için tercih edilmelidirler.

Civalı termometre

Dijital termometre

Vücut ısının ölçüldüğü yerler:

Ağız yolu (oral):

Ağız yolu ile ısı ölçümü ya klasik civalı cam termometreler yolu ile veya modern dijital termometreler yolu ile yapılır.

Alından ölçüm:

Alından ölçüm, kızılötesi (infrared) ışınlarını kullanan digital bir termometre ile yapılır. Avantajı, kişi ile temas etmeden ısıyı ölçebilmesidir. Özellikle bebek ile çocuklarda ve salgın zamanlarında, çok sayıda kişinin bakılması gerektiği zamanlarda özellikle yararlıdır.

Alından ölçen termometre

Koltuk altı (aksiller):

Civalı veya dijital termometre ile alınabilir. Ağız yolu ile alınana göre 0.3 ile 0.4 °C daha düşüktür.

Kulak:

Alından ölçüm yapan termometre gibidir. Ek olarak, dış kulak yoluna girebilecek bir adaptörü vardır. Kulak zarının ısısını ölçer.

Kulak için dijital termometre

Makat yolu (rektal):

Makat yolu ile alınan vücut ısısı ağız yolu ile alınana göre 0.5 ile 0.7 °C daha yüksektir.

Vücut ısısı çeşitli hastalıklarda yükselebilir. Ağız yolu ile 37 °C’ nin veya makat yolu ile 37.6 °C’ nin üzeri yüksek olarak kabul edilir (ateş!).

Solunum »