Koroner Anjiyografide Kalp Damarlarının Görünümü

Konu Başlıkları:

  1. Koroner Anjiyografi Nedir?
  2. Koroner Anjiyografi Nasıl Yapılır?
  3. Koroner Anjiyografi Hangi Durumlarda Yapılır?
  4. Koroner Anjiyografide Kalp Damarlarının Görünümü

Koroner anjiyografide kalp damarları nasıl görünür?

Anatomik olarak kalpte görülen damarlar ile anjiyografi de görülen damar görüntüleri biraz farklılık taşır. Anatomik olarak bir kalbi alıp bakarsak, kalbin dış yüzünde kırmızı renkte atardamarları görebiliriz.  Koroner anjiyografide ise damarın içine röntgen ışınlarını geçirmeyen (absorbe eden) özel bir ilaç (Kontrast veya opak madde) verdiğimiz ve öyle görüntü aldığımız için damarların iç yüzünü görünür hale getiririz. Dolayısı ile dışarıdan görünmeyen darlıklar görünür hale gelir.

Bir de normalde anatomik olarak kalbe bakarken yalnızca gözümüzün önünde olan damar kısmını görebilirken ve arkada kalanları göremezken, koroner anjiyografide opak madde tüm damarı boylu boyunca geçebileceği için (damar tıkalı değilse) damarı seyri boyunca (kalbin arkasında, önünde veya yan tarafında olmuş farketmez) görebiliriz. Damarları ayrıntılı olarak görüntüleyebilmek için değişik açılarda birden fazla görüntü alınır.

Burada sol sistemin (sol ön inen arter -LAD- ve sirkumfleks arter -Cx- , bakınız  kalbin anatomisi) sol ön oblik (üst resim) ve sağ ön oblik (alt resim) pozisyonlarda anatomik görünümleri (sol taraf) ve koroner anjiyografik görünümleri (sağ taraftaki siyah beyaz küçük resimler) görüyoruz. Sol ön inen arter (LAD) kalbin en büyük bölümünü kanlandıran arterdir. Septal ve diagonal dallar LAD’nin, obtus ve atrioventriküler dallar ise Cx’indir (oblik: yan).

Burada ise sağ koroner arteri (RCA) görüyoruz. Üst resim sol ön oblik, alt resimde ise sağ ön oblik pozisyonlarda anatomik ve anjiyografik (siyah beyaz olanlar) görüntüleri gösteriyor. Ayrıca sağ koroner arterin çeşitli dalları da gösterilmiştir. Anatomik resimlerde, damarların kalbin arkasında kalan ve normalde görünmemesi gereken kısımları, anlama kolaylığı açısından açık renkte gösterilmiştir.