Koroner Anjiyografi Hangi Durumlarda Yapılır?

Konu Başlıkları:

 1. Koroner Anjiyografi Nedir?
 2. Koroner Anjiyografi Nasıl Yapılır?
 3. Koroner Anjiyografi Hangi Durumlarda Yapılır?
 4. Koroner Anjiyografide Kalp Damarlarının Görünümü

Koroner anjiyografi ne zaman yapılır?

 • Kalp damar hastalığı düşündüren göğüs ağrısı varlığında,
 • Kalp krizi geçirenler (özellikle genç yaşlarda),
 • Kalp krizi sonrası yapılan tetkiklerde (efor testi, talyum sintigrafisitomografik anjiyografi)  problem görülenler,
 • Anjiyoplasti ve stent takılmış veya bypass ameliyatı olmuş hastalarda tekrar göğüs ağrısının ortaya çıkması,
 • Kalp damarları dışında başka bir nedenden dolayı kalp ameliyatı (kapak hastalığı gibi) veya kalp dışı bir ameliyat olacaklar belli bir yaşın üzerinde ise,
 • Belli bir neden yokken ciddi ritim bozukluğu olan hastalarda,
 • Belli bir neden yok iken kalp yetmezliği olan hastalarda,
 • Risk faktörlerinin varlığında damar hastalığı olduğunu düşündüren testlerin anormal çıkması halinde (şikayeti olmasa bile),
 • Kalp krizinin ilk 12 saatinde veya daha sonraki saatlerde göğüs ağrısının (angina pectoris) devam etmesi halinde.

Şeker hastalarında; kalp damar hastalıklarında sıklıkla görülebilen göğüs ağrısının olmayabileceği, yaşlılarda ise kalp damar hastalığında, göğüs ağrısı yerine, boyun, sırt, karın hatta diş ağrısının bile olabileceği unutulmamalıdır.

Sonuç olarak; koroner anjiyografi kararı; doktorunuz tarafından şikayetleriniz, risk faktörleriniz, tedaviniz, kısacası siz bir bütün olarak değerlendirildikten sonra verilen bir karardır.

Koroner anjiyografide kalp damarlarının görünümü »