Keten tohumu hipertansiyonda yararlı olabilir

Amerikan Kalp Cemiyetinin (American Heart Association) 2012 bilimsel toplantısında sunulan bir çalışmada, keten tohumunun yüksek kan basıncını (hipertansiyon) düşürmede yararlı olduğu görüldü.

Buna göre periferik damar hastalığı olan hipertansiyonlu hastalara öğütülmüş olarak günde 30 gr keten tohumu içeren hamur işi gıdalar 1 yıl süre ile verildi ve benzer özelliklere sahip, ancak keten tohumu verilmeyen kontrol grubu ile kan basınçları karşılaştırıldı. 6 ay sonunda keten tohumu kullanan hastaların sistolik (büyük) kan basıncında 10 mmHg; diyastolik kan basıncında ise 7 mmHg’lık bir düşme olduğu görüldü (istatistiksel olarak anlamlı). Araştırmanın 1 yıllık sonuçları önümüzdeki günlerde yayımlanacak.

Araştırmacılar keten tohumunu tercih etme nedenleri olarak; keten tohumunun hayvan deneylerinde aterosklerozu önleyici ve diğer kalp damar sistemini koruyucu etkilerini belirtiyorlar.