Kardiyolojide kilometre taşları

Tıbbın diğer dallarında olduğu gibi, kardiyolojinin de bugünkü durumuna gelmesinde sayısız kilometre taşı vardır. Burada, bu taşları oluşturanlardan en çok bilinenleri veriyorum. Ama biliyorum ki, bunların yanında sayısız isimsiz kahraman da var. Kardiyolojinin bugünkü seviyesine gelmesinde emeği geçen ve bundan sonra da geçecek tıp emekçilerinin hepsini saygıyla anıyorum.

 
1628 William Harvey, İngiliz doktor. Kan dolaşımını tarif etti.
William Harvey
.

Harvey, çizdiği resimler üzerinde kan dolaşımını tarif ediyor

1706 Raymond de Vieussens, Fransız anatomi profesörü. Kalp ve damarların yapısını tarif etti.
1733 Stephen Hales, İngiliz bilimci. Bir atın üzerinde metal ve cam tüp kullanarak ilk olarak kan basıncını ölçen kişi.

1785 William Withering, kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan digitalis'in tedavi edici özelliğini buldu.
1788 Charles Kite, ölümcül ritim bozukluklarında elektrik şoku vererek hayat kurtaran defibrilatörün ilk ilkel halini oluşturdu. Bunu insan kalbinde uygulanışı, çok daha sonra (1947) Claude Beck tarafından bir ameliyathanede olacaktı.
1816 Rene T. H. Laennec, Fransız Doktor, steteskop'u icat etti. Bu steteskop sert bir borudan ibaretti..
Dr. Laennec'in geliştirdiği ilk steteskop
 
Günümüzde kullandığımız Dr. Littman tarafından geliştirilen modern steteskop
1839 CW Pennock (Philadelphia, Pennsylvania), fleksibl (lastik) tüplü steteskobu geliştirdi.
1844 Claude Bernard (Fransız) içi boş ince esnek tüpler (kateter) kullanarak hayvanlarda kalp içi basınçlarını ölçtü ve bu işlem için "kardiyak kateterizasyon" terimini kullandı. Aynı terimi bugün de kullanıyoruz.
1878 John Burden Sanderson ve Frederick Page, İngiliz fizyologlar, kılcal elektrodlar kullanarak ilk kez bir kurbağa kalbinin elektrik akımını kayıt ettiler.
1883 Koenig, canlandırma işleminde kullanılan kalp masajı metodunu tarif etti
1895 Alman bilim adamı Wilhelm Conrad Roentgen, X ışınlarını keşfetti (Koroner anjiyografiyi X ışınları kullanarak yapıyoruz.)
1903 Willem Einthoven, Hollanda'lı fizyolog, EKG cihazını (elektrokardiyograf) geliştirdi.
1906 X ışınlarını geçirmeyen ilaç (kontrast madde) tanıda kullanılmaya başlandı (Koroner anjiografide koroner damarların filmini çekerken kullandığımız ilaç).
1912 James B. Herrick, Amerikalı doktor, damar sertliğinden gelişen kalp hastalıklarını ilk defa tarif etti.
1929 Dr. Werner Forssmann, Almanya, insan üzerinde ilk kalp kateterizasyonunu kendi üzerinde yaptı.

Dr. Werner Forssmann, kendi üzerinde kalp kateterizasyonu yaparken...
1938 Robert E. Gross, Amerikalı doktor, kalp cerrahisini ilk yapan kişi.
1951 Charles Hufnagel, Amerikalı doktor, aort kapağını tamir etmek için plastik kapak geliştirdi.
1952 F. John Lewis, Amerikalı doktor, ilk başarılı açık kalp cerrahisini gerçekleştirdi.
1954 Inge Edler ve Hellmuth Hertz (İsveç), kalbin görüntülenmesinde ekokardiyografiyi (eko) kullandılar.
1958 Dr. Mason Sones, kalp damarlarının görüntülenmesinde altın standart olan koroner anjiyografiyi ilk kez gerçekleştirdi.

Dr. Mason Sones
1960 İnsana yerleştirilen ilk kalp pili (pacemaker). Bu ilk pillerin batarya ömrü 12-18 ay cıvarında idi.
1960 Robert H. Goetz (Amerikalı) (1960) ve Vasilii Kolesov (Rus) (1964):  İnsan koroner arterlerinde bypass işlemi başlatıldı ve geliştirildi.
1965 Michael DeBakey and Adrian Kantrowitz, Amerikalı doktorlar, hasta kalbe ilk kez mekanik destek cihazı yerleştirdiler.
1967 Christiaan Barnard, Güney Afrika'lı Cerrah, insandan insana ilk kez kalp naklini gerçekleştirdi.
1975 Lityum ion pillerin ortaya çıkmasıyla kalp pillerinin batarya ömürleri uzadı ve bazı modellerde 10 yılın üzerine çıktı.
1976 Pıhtı eritici bir ilaç olan streptokinaz, kalp krizlerinde tıkanan damarı açmak için yaygın olarak kullanılmaya başlandı (ilk kez kullanılış 1958).
1977 Gruentzig, Alman doktor, insan koroner arterinde ilk anjiyoplastiyi yaptı.

Andreas Gruentzig
1980 Dünyada yapılan anjiyoplasti sayısı 1000'e ulaştı.
1980 Mirowski ilk kez insanda başarılı bir şekilde AICD (veya ICD) (gerektiğinde ritim bozukluğunu saptayıp otomatik şok veren pil) cihazını yerleştirdi.
1982 Willem DeVries, Amerikalı cerrah, ilk kez kalıcı yapay kalbi (Robert Jarvik tarafından geliştirilmişti) hastaya yerleştirdi.
1984 Morady ve Scheinman, Wolf-Parkinson-White sendromunda kateter ablasyonunu gerçekleştirdi.
1986 Jacques Puel ve Ulrich Sigwart, insan koroner arterinde ilk koroner stenti kullandılar.

İçine koroner stent yerleştirilen damar kesiti
1997 Dünyada yapılan anjiyoplasti sayısı 1.000.000'u geçti.
2000 İnsanlarda eriyebilen (biodegradable veya bioabsorbable) koroner stentlerin ilk sonuçları açıklandı. İlk sonuçlar yüz güldürücü idi. Fakat daha sonraları beklendiği gibi olmadığı ortaya çıktı..

Eriyebilen stent
2001 Dünyada yapılan anjiyoplasti sayısı yaklaşık 2.000.000 oldu.
2002 Alain Cribier, insanda ilk defa ameliyatsız aort kapak değişimi yaptı (TAVI).

2003 Koroner arterleri görüntüleme için CT anjiyografi (bilgisayarlı tomografi ile kalp damarlarının görüntülenmesi) kullanılmaya başlandı.

Tomografik olarak elde edilen kalp ve kalp damarlarının görüntüsü
2003 Johnson & Johnson / Cordis firması tarafından çıkarılan ilk ilaçlı stent (drug eluting stent-DES) Cypher, Amerikan gıda ve ilaç dairesi (FDA) tarafından onaylandı.
2013 Nanostim firması uzun süredir üstünde çalışılan kablosuz kalp pilleri (leadless pacemaker -LCP) ile ilgili ilk insan çalışmasını yayımladı. Sonuçlar olumlu idi.

Kablosuz kalp pili