Magnetik Rezonans Anjiyografi (MRA)

Konu Başlıkları:

  1. Kalp Damar Hastalıklarında Tanı: Klasik Yöntemler
  2. Elektron Beam Tomografi (EBT)
  3. Çok Kesitli (multi-slice) Bilgisayarlı Tomografi
  4. Magnetik Rezonans Anjiyografi (MRA)
  5. Karotis Doppler Ultrasonografi
  6. Stres Ekokardiyografi

MRA (magnetik rezonans anjiyografi) mükemmel yumuşak doku kontrastı sağlar ve üç boyutlu görüntüleme avantajı nedeniyle herhangi bir anatomik pozisyonda görüntü alınabilir. Radyasyon riski taşımaz. Ancak içerdiği yüksek manyetik ve radyofrekans alandan dolayı, metalik ve elektronik cihaz takılmış olan hastalarda ya uygulanamamakta ya da belirli şartlar altında uygulanabilmektedir.

MRA’nın kalp damarlarını (koroner arterler) göstermedeki değeri sınırlıdır ve elektron beam tomografi (EBT) veya çok kesitli bilgisayarlı tomografiye göre tanı koymadaki duyarlılık ve özgüllüğü daha düşüktür.

Karotis Doppler ultrasonografi »