Karotis Doppler Ultrasonografi

Konu Başlıkları:

  1. Kalp Damar Hastalıklarında Tanı: Klasik Yöntemler
  2. Elektron Beam Tomografi (EBT)
  3. Çok Kesitli (multi-slice) Bilgisayarlı Tomografi
  4. Magnetik Rezonans Anjiyografi (MRA)
  5. Karotis Doppler Ultrasonografi
  6. Stres Ekokardiyografi

Karotis Doppler Ultrasonografi, Koroner arter dışındaki, özellikle karotis arterlerin (aorttan çıkıp beyine kan taşıyan atardamarlar) ultrasonografik değerlendirilmesi, erken aterosklerozun belirlenmesinde kullanılabilir.

Çeşitli çalışmalarda karotis arterlerindeki kalınlaşmanın koroner arter hastalığının bir göstergesi olabileceği belirtilmiştir.

Stres ekokardiyografi »