Her kalp üfürümü anormal midir?

SIK SORULAN SORULAR

Her kalp üfürümü anormal midir?

Hayır. Her kalp üfürümü anormal bir durumu göstermez. “Masum üfürümler” dediğimiz ve herhangi bir organik rahatsızlık belirtisi olmayan üfürümler de vardır:

Masum üfürümler çoğunlukla çocuklarda olur (Bakınız). Masum üfürümler sağlıklı çocukların %30-40’ında duyulabilir. Genellikle 2-7 yaş arası çocuklarda sıklıkla duyulmasına karşın her yaşta bulunabilir. Genellikle ateş, kansızlık ve heyecan gibi kalbin hızlı çalışmasına neden olan durumlarda üfürüm şiddeti artar. Bu nedenler ortadan kalktığında üfürüm azalır veya kaybolur. Ayrıca vücut pozisyonu ve solunumla da değişebilir. Hastaların çoğunda üfürüm bir ateşli hastalık nedeniyle doktora gittiklerinde fark edilir. Bununla birlikte, kalp hastalıkları ile ayırıcı tanısının yapılması gereklidir. Ayrıca çocuklarda normalde doğumla kapanması gereken bazı açıklıkların geç kapanmasına bağlı olan ve erken yaşlarda duyulup yaş ilerledikçe hafifleyerek kaybolan üfürümler de vardır (ASD, VSD üfürümleri gibi).

Bunlardan dolayı üfürümün neden kaynaklandığının saptanması oldukça önemlidir. Bu amaçla üfürümlerin bazı özelliklerine dikkat edilmesi gerekir:

Kaç çeşit üfürüm vardır?

Üfürümler kalbin çalışmasının hangi safhasında duyulduğuna göre çeşitlere ayrılırlar;

Üfürümler ayrıca duyulma şiddetlerine göre de sınıflandırılır. 1. derece olanlar son derece zor duyulan üfürümler iken, 6. derece olanlar çok yüksek şiddetli üfürümlerdir. 5. ve 6. derece üfürümler aynı zamanda el ile de kedi mırıltısı şeklinde hissedilir (tril). Masum üfürümler çoğunlukla yüksek dereceli olmaz.

Ayrıca üfürümün kulağa geliş şekli (haşin, yumuşak, müzikal gibi), nereye doğru yayıldığı (boyuna, koltuk altına vb) da kaydedilir.

Üfürümlerde ayırıcı tanı nasıl yapılır?

Üfürümler steteskop ile dinlenirken yukarıda söz ettiğim özelliklerine bakılır. Bunlarla çoğu kez ayırıcı tanıya varılır. Ayrıca kesin tanıya yardımcı olan diğer tanı yöntemleri:

  • EKG
  • AC grafisi
  • Kan testleri (infeksiyon, kalp kası iltihabı -endokardit- tanıları için)
  • Ekokardiyografi: kalp içi boşlukları, kapaklar, doğumsal kalp hastalıkları hakkında değerli bilgiler verir.
  • Kalp kateterizasyonu: koroner anjiyografiye benzer invaziv (kanlı) olan bu teknik ile kalp içi basınçları, kalp boşlukları, kaçak olup olmadığı ve derecesi, kan örnekleri alınarak kan oksijen düzeyleri gibi ayrıntılı incelemeler yapılabilir. Gerekirse aynı anda koroner anjiyografi de yapılabilir.

Üfürümlerde yaklaşım ve tedavi?

Üfürümlerin tek başına kendilerine ait bir tedavi yöntemi yoktur; altta yatan ve üfürüme neden olan olay -eğer gerekiyorsa- tedavi edilir. Bir takım üfürümler tedavi ile tamamen kaybolurlar: kalp yetmezliğine bağlı olanlar, kansızlık, tiroidin fazla çalışmasına ait üfürümler gibi. Bazı üfürümler de kendiliğinden, özellikle yaş ilerledikçe kaybolur (çocuklardaki masum üfürümler veya bazı ASD, VSD üfürümleri gibi).

Organik kalp hastalıklarına (kapak hastalıkları gibi) bağlı üfürümler ise kalıcıdır: bunlarda tedavi altta yatanın ne olduğuna bağlı olarak değişiklik gösterir: darlıklarda gerekirse kapağın balonla genişletilmesi veya cerrahi müdahale, yetmezliklere cerrahi olarak düzeltme operasyonları yapılması veya yeni kapak takılması gibi.


Ayrıca Bakınız:
Kalp üfürümlerinde nedenler ve şikayetler nedir?
Çocuklarda üfürümler