Vücut Isısı

Konu Başlıkları:

  1. Nabız Nedir? Nasıl Bakılır?
  2. Vücut Isısı
  3. Solunum
  4. Kan Basıncı

Bir insanın normal vücut ısısı; cinse, aktivite durumuna, yemek ve sıvı alma durumuna, gün içindeki zamana, kadınlarda menstrual siklusun zamanına göre değişkenlik gösterir. Normalde vücut ısısı derece santigrat (°C veya Celcius) olarak ifade
edilir ve 36.5° C ile 37.2° C (veya Fahrenheit olarak: 97.7° ile 98.9° F) arasında değişir. Bazen kullanılan termometredeki ısı birimi ABD’de kullanılan ısı birimi olan Fahrenheit ile ifade edilebilir. Bu takdirde Fahrenheit’ı Celcius’a çevirmek için;

Celcius = (5/9) * (Fahrenheit-32)

formülü kullanılır (veya bu sitede çevirebilirsiniz)

Birkaç yoldan ölçüm yapılabilir:

Ağız yolu (oral):
Ağız yolu ile ısı ölçümü ya klasik civalı cam termometreler yolu ile veya modern dijital termometreler yolu ile yapılır.

Civalı termometre

Makat yolu (rektal):
Makat yolu ile alınan vücut ısısı ağız yolu ile alınana göre 0.5 ile 0.7 °C daha yüksektir.

Dijital termometre

Koltuk altı (aksiller):
Civalı veya dijital termometre ile alınabilir. Ağız yolu ile alınana göre 0.3 ile 0.4 °C daha düşüktür.

Kulak:
Özel bir termometre aracılığı ile kulak zarının ısısı ölçülerek alınır.

Kulak için dijital termometre

Vücut ısısı çeşitli hastalıklarda yükselebilir. Ağız yolu ile 37 °C’ nin veya makat yolu ile 37.6 °C’ nin üzeri yüksek olarak kabul edilir (ateş!).

Solunum »