Koroner Anjiyografi Nasıl Yapılır?

Konu Başlıkları:

  1. Koroner Anjiyografi Nedir?
  2. Koroner Anjiyografi Nasıl Yapılır?
  3. Koroner Anjiyografi Hangi Durumlarda Yapılır?
  4. Koroner Anjiyografide Kalp Damarlarının Görünümü

Koroner anjiyografide, kalp damarlarına ulaşmak için çoğunlukla sağ veya sol bilek atardamarı (radial arter) kullanılır. Bilek damarından girilemediği veya uygun olmadığı durumlarda ise sağ veya bazen de sol kasık atardamarı kullanılır. Girilecek yer iğne ile uyuşturulur ve damar içine ince bir iğne ile girilir ve damara daha sonra çıkarılmak üzere bir plastik kılıf yerleştirilir. Bu işlem sırasında hasta bazen hafif bir sızı duyabilir. Hastanın tüm işlem süresi boyunca duyduğu sıkıntı budur. Bundan sonraki bölümde hasta herhangi bir şey hissetmez. Daha sonra, adına kateter denilen yaklaşık 2 mm çapında içi boş borucuklar (kateter) (resim), plastik kılıf yolu ile kalbin damarlarının ağızlarına yerleştirilir ve bu borucuklardan damarları röntgen altında görünür hale getiren özel bir madde (kontrast madde) verilir ve değişik açılardan damarların görüntüleri alınır.

Koroner anjiyografide kullanılan kateterler.

Sıklıkla kullanılan kateter çapları 5-7 F arasındadır (1F=0.33 mm). Burada sık olarak kullanılan Judkins ve bazı durumlarda kullanılan Amplatz kateterlerini görüyoruz. Sağ ve sol koroner arterler için ayrı kateterler, sol ventrikülün kasılma gücü ve duvar hareketlerini değerlendirmek için ise (ventrikülografi) pig tail kateteri kullanılır.

Koroner arterler sağ ve sol koroner arter olarak aort damarından çıkarlar. Üstte sol Judkins kateteri ile sol koronere girilmesi, altta ise sağ Judkins kateteri ile sağ koroner artere girilmesi gösteriliyor.

İşlem ortalama 15-30 dakika sürer. İşlemden sonra damara yerleştirilen plastik kılıf çıkarılır ve buradan kanama olmaması için 4-6 saat süreyle bu bölgeye bir baskı uygulanır. İşlem kasıktan yapıldıysa kasığına baskı uygulanacağından, hastanın bu süre içinde yatakta yatması gerekir. Bilekten yapıldıysa yatması gerekmez.

Koroner anjiyografiden sonra doktor sonuç hakkında ve tedavi konusunda hastayı bilgilendirir ve anjiyografi raporu verilir. İşlem sonrası doktorun uygun görmesine göre, çoğunlukla aynı gün veya ertesi gün eve gidilebilir.

Hastane Sonrası:

Hastaneden ayrıldıktan sonra 24 saat süre ile işlemin yapıldığı bölgeyi kontrol etmeniz önerilir. 24 saat sonra işlem yerindeki bandı çıkarabilir, banyo yapabilirsiniz. Girişim yerinde, bazen kanın deri altına sızmasıyla morluklar, sertlik olabilir. Bunlar önemli değildir. Morlukların tamamen geçmesi bir kaç hafta alabilir. Ancak işlem yerinde kanama, şiddetli ağrı, ani şişlik olursa hemen hastaneye gidilmelidir.

Koroner anjiyografi hangi durumlarda yapılır »