banner.jpg (67565 bytes)

menu

evmavi.gif (64 bytes) Ana Sayfa

Konular

Haberler

Sık Sorulan Sorular

Doğru Bilinen Yanlışlar

İlaçlar

New Page 1

EN SON EKLENEN ANKET

EN SON EKLENEN KONULAR

::::   Konular   ::::

tasarim.gif (62 bytes) 

 

EN SON EKLENEN HABERLER

::::   Son Haberler   ::::

Arşivarsiv.gif (66 bytes)

EN SON EKLENEN ANKET

:::   iletişim   :::

Cinnah Caddesi, 66/4 Çankaya/Ankara.
Tel: (0312) 442 38 38
Faks: (0312) 442 79 79

aramabuyutec.gif (68 bytes)Site İçinde Arama

   

New Page 1

icon_not.gif (244 bytes)
Biliyor musunuz? 
Kalbin yapısı ilk defa 1706 yılında bir Fransız anatomi profesörü olan Raymond Viessens tarafından tanımlanmıştır.

EN SON EKLENEN İLAÇLAR

:::: Biraz da Oksijen ::::

smile.gif (1038 bytes)

 Kaos

Arşivarsiv.gif (66 bytes)

EN SON EKLENEN İLAÇLAR

:::: Kardiyolojide İlaçlar ::::

Arşivarsiv.gif (66 bytes)

EN SON EKLENEN DBY

: Doğru Bilinen Yanlışlar :

Arşivarsiv.gif (66 bytes)

EN SON EKLENEN SSS

::::   Mini Test   ::::

Türkiyede kişi başı günlük tuz tüketimi:

a:  5-6 gr
b:  6-10 gr
c:  10-16 gr
d:  16-19 gr
EN SON EKLENEN ANKET
AnkeT

:::: Anket ::::

Doktor tavsiyesi olmadan bitkisel ürünleri;
kullanırım
kullanmam
Sonuçlar ve Diğer Anketler
www.ahmetalpman.com***Konu Oku

Ana Sayfa 
Tüm Konular

 Talyum Sintigrafisi


Konu Başlıkları:

 1. Efor Testi

 2. Ekokardiyografi (eko)

 3. Ritim Holter Tetkiki

 4. Sürekli Kan Basıncı Ölçüm Sistemi (ABPM)

 5. Elektrokardiyogram (EKG)

 6. Event Recorder (olay kaydedici)

 7. Talyum Sintigrafisi


Prensip

Miyokard perfüzyon (kanlanma) sintigrafisinde (MPS) prensip; talyum 201 (Tl-201) ve teknesyum 99m (Tc-99m) gibi radyoaktif maddeleri, kalp kasının tutup tutmaması esasına dayanır.

Test için Talyum daha çok kullanılmaktadır. Test ile alınan radyasyon dozu, normal bir akciğer grafisi çektirmekten daha fazla değildir. Talyumun allerjik reaksiyonlar dahil insan sağlığına zararlı bir yönü bulunmamaktadır.

Talyum Sintigrafisi hangi durumlarda yapılır?

 • Kalp damar hastalıkları tanısında,

 • Kalp kasının miyokard infarktüsü sonrasında canlılığın tespitinde,

 • Koroner balon anjiyoplasti öncesi ve sonrasında uygulamanın fayda ve gerekliğinin tespitinde,

 • Göğüs ağrılarının kalp hastalığı ile ilgisinin tespitinde,

 • Kalp damar hastalığı yönünden risk faktörleri bulunan hastalarda hastalık tarama testi olarak,

 • Kalp damar hastalığı olan kişilerde damar hastalığının öneminin saptanmasında,

 • Koroner bypass cerrahisi veya ilaç tedavisi sonrasında tedavi etkinliğinin saptanmasında,

 • Hastaların infarktüs geçirip geçirmediklerinin saptanmasında, geçirilen infarktüsün genişliğinin ve ciddiyetinin belirlenmesinde.

Yöntem

Kalp damar hastalıklarının tanısında TI-201 MPS üç şekilde uygulanır:

1. İstirahat: T1-201 istirahat görüntüleri, miyokard infarktüsü geçiren hastalarda veya kronik koroner hastalarında kalp kasının canlı bölgelerinin varlığını araştırmak için kullanılmaktadır.

2. Efor ile: Koroner arter hastalıkları (KAH) tanısında en sık kullanılan perfüzyon sintigrafisi yöntemidir. Hastanın koluna damar yolu için bir plastik iğne yerleştirilir. Sonrasında egzersiz testi uygulanır (çoğunlukla yürüyen bant üstünde), yeterli efor yapıldıktan sonra koldaki iğneden talyum enjekte edilerek radyoaktif madde toplar damar yoluyla vücuda verilir. Madde kalbe kadar gider eder ve kalbi besleyen damarlardan geçerek kalp kasına ulaşır. Bu esnada damar tıkanıklığı olan kan kası bölümünde bu maddeler az tutulur, tıkanıklık olmayan bölümde çok tutulur. Hasta daha sonra gamma kamera adı verilen cihazın altına yatırılır. Gamma kamera adlı cihaz kalbin etrafında belli aralıklarla dönerek kalptan gelen radyoaktif sinyalleri bir bilgisayara nakleder. Bilgisayar elde ettiği sinyalleri renkli görüntüye çevirerek kalbin tüm bölgelerinin kan ile beslenme analizini yapar. Ezersiz öncesi ve sonrası elde edilen görüntüler analiz edilerek  kalpteki beslenmesi bozulmuş bölgeler saptanır.

Radyonüklid ventrikülografi diğer adı ile Multiple Gated (MUGA) ise sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun ölçülmesinde rutin olarak kullanılan bir yöntemdir ancak miyokard perfüzyonunu gösterememektedir. Miyokard perfüzyon sintigrafisinin elektrokardiyografi ile senkronize olan şekline "Gated Single Photon Emission Computerized Tomography" (Gated SPECT) denmektedir. Gated SPECT ile tek seferde miyokard perfüzyonu, ventrikül hacimleri, sol ventrikül kasılma gücü, duvar hareketleri, duvar kalınlaşması ve miyokard canlılığı tespit edilebilmektedir.

3. Farmakolojik (ilaç ile) stres testi: Talyum Sintigrafisi, egzersiz yapamayan hastalara egzersiz testi yerine geçebilen ilaçlar kullanılarak da yapılabilir.

Egzersiz talyum sintigrafisinin bilimsel çalışmalarda koroner damar hastalıklarını saptamadaki duyarlılığı % 92 civarındadır. Koroner anjiyografi öncesinde kullanılabilir. Egzersiz talyum sintigrafisi normal bulunan hastalarda anlamlı koroner kalp hastalığı bulunma oranı bilimsel açıdan çok düşük bir yüzde oluşturmaktadır.

Teste nasıl hazırlanmalı?

 • Testten 12 saat önce kafein içeren bir şey yiyip içilmez (çay, kahve, kola, çikolata... vb.),

 • Testten en az 4 saat önceye kadar hiçbir şey yemeyiniz. Fakat şeker hastalığınız var ise ve bunun için ilaç kullanıyorsanız normal olarak yemeğe devam edebilirsiniz,

 • Testten 3 saat önceye kadar sigara içmeyiniz (tabii ki hiç sigara içmeyiniz!),

 • İstediğiniz zaman su içebilirsiniz,

 • Koşu bandında yürüyeceğinizden rahat ayakkabılar ve kıyafetler giyiniz.

Bu oksijen 2.8.2005 tarihinde eklenmiş ve 90414 kez okunmuştur.

www

Site Hakkında | Gizlilik | Ben Kimim? | Site Haritası | İletişim

Yeni eklenen yazıları mail ile almak ister misiniz?

www.ahmetalpman.com. Kuruluş tarihi: 2005. Bu site hastalar, öğrenciler ve konuya ilgi duyanlar için kurulmuş olup tamamıyla bilgilendirmeye yöneliktir. Sitede kullanılan her bilgi, aynı amaçlar doğrultusunda, kaynak gösterilmek şartıyla kullanılabilir veya kopyalanabilir. Sitede yer alan bilgiler profesyonel tıbbi tanı ve tedavinin yerini tutmaz. Sitede yer almayan ve girmesini istediğiniz konular için lütfen yazınız:


Twitter'da takip edin