banner.jpg (67565 bytes)

menu

evmavi.gif (64 bytes) Ana Sayfa

Konular

Haberler

Sık Sorulan Sorular

Doğru Bilinen Yanlışlar

İlaçlar

New Page 1

EN SON EKLENEN ANKET

EN SON EKLENEN KONULAR

::::   Konular   ::::

tasarim.gif (62 bytes) 

 

EN SON EKLENEN HABERLER

::::   Son Haberler   ::::

Arşivarsiv.gif (66 bytes)

EN SON EKLENEN ANKET

:::   iletişim   :::

Cinnah Caddesi, 66/4 Çankaya/Ankara.
Tel: (0312) 442 38 38
Faks: (0312) 442 79 79

aramabuyutec.gif (68 bytes)Site İçinde Arama

   

New Page 1

icon_not.gif (244 bytes)
Biliyor musunuz? 
Bir çocuğun kalbi yaklaşık sıkılı bir yumruk kadar, erişkin kalbi iki yumruk kadar büyüklüktedir.

EN SON EKLENEN İLAÇLAR

:::: Biraz da Oksijen ::::

smile.gif (1038 bytes)

 Kaos

Arşivarsiv.gif (66 bytes)

EN SON EKLENEN İLAÇLAR

:::: Kardiyolojide İlaçlar ::::

Arşivarsiv.gif (66 bytes)

EN SON EKLENEN DBY

: Doğru Bilinen Yanlışlar :

Arşivarsiv.gif (66 bytes)

EN SON EKLENEN SSS

::::   Mini Test   ::::

Türkiyede kişi başı günlük tuz tüketimi:

a:  5-6 gr
b:  6-10 gr
c:  10-16 gr
d:  16-19 gr
EN SON EKLENEN ANKET
AnkeT

:::: Anket ::::

Doktor tavsiyesi olmadan bitkisel ürünleri;
kullanırım
kullanmam
Sonuçlar ve Diğer Anketler
www.ahmetalpman.com***Haber Oku

Ana Sayfa 
Tüm Haberler

 İnsan hayatında tasarruflara devam...

İnsan hayatında tasarruflara tam gaz devam ediyoruz:

Maliye Bakanlığının 1 Temmuz 2006 itibarıyla yürürlüğe soktuğu "TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 8)" ülkemizdeki hastalarımıza verilen sağlık hizmetlerinin iflası niteliğinde. Konuya girmeden önce böyle bir tebliğe neden gerek duyulmuş ona bakalım:

“Sağlık harcamalarına yönelik olarak kaynakların tasarruflu ve etkin kullanımını sağlamak, sağlık kurum ve kuruluşlarının faturalama işlemlerinin, geri ödeme kurumlarının ise fatura inceleme ve ödeme işlemlerinin kolaylaştırılabilmesi açısından ayakta yapılan tedavilerde faturalama ve ödeme işlemlerinin aşağıdaki düzenlemeler çerçevesinde yapılması kararlaştırılmıştır.”

Evet Gördüğünüz gibi son derece güzel bir giriş. İnsanın aklına tasarruf etmek, gereksiz yapılan harcamaları kısmak, daha etkin sağlık hizmetlerinin verilmesi gibi güzel şeyler geliyor. Devam edelim;  

“Birinci basamak resmi ve özel sağlık kuruluşlarına* başvuran hastalar için (Diş ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri hariç) vaka başına (başvuru başı) ödeme yapılır. Birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında vaka başına 11,00 YTL (onbir YTL diyor) ödeme yapılır. Bu fiyat özel sağlık kuruluşları için % 20 oranında artırılarak uygulanır. Hastanın diğer bir sağlık kurumuna sevk edilmesi durumunda sadece 5,00 YTL ödeme yapılır.”

Hadi buyurun. Sağlık ocakları, dispanserler, özel polikliniklere tanı ve tedavi için başvuran hastalar için, bu kuruluşlar tetkik ve muayene olarak ne yaparsa yapsın devletten 11 YTL alacak. Özel poliklinkler ise 11 YTL nin %20 fazlasını yani 2.2 YTL daha fazla olarak toplam 13.2 YTL alacak.

Burada, "zaten birinci basamak sağlık kuruluşlarında  tetkik pek yapılmaz bu para neylerine yetmiyor" diye düşünenler olabilir. O halde devam edelim; 

“İkinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında** ayaktan tedavi gören hastalar için vaka başına ödeme yapılır. Vaka başı yapılan ödeme tutarına; muayene, konsültasyon, bu Tebliğe ekli (EK-2) sayılı listede sayılanlar dışındaki tüm tetkik, tahlil, müdahale, girişimsel işlemler ve radyolojik görüntüleme işlemleri dahildir. Sağlık kurumlarına yapılan acil başvurular ve onkolojik vakalar (bütün dallarda) ile kemoterapi, anjiografi, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi, girişimsel radyoloji ve genetik bölümlerinde yapılan ayaktan teşhis ve tedavi hizmetleri ile diş tedavilerinde Tebliğde belirtilen esas ve usullere göre hizmet başı faturalamaya devam edilecektir.

Sağlık kurumlarında ayaktan tedavide ayrıca ücretlendirilebilecek işlemler bu Tebliğe ekli (EK-2) sayılı listede belirtilmiştir. İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında ayaktan tedavide, bu işlemler dışında kalan işlemler ayrıca ücretlendirilemez; faturalarda yer alan rapor, malzeme, ilaç ve benzeri hizmetler ücrete dahil edilmez.”

 İşte sağlıkta tasarruf mucizesi bu satırlarda saklı! Özel, devlet, üniversite, yani aklınıza gelen tüm hastaneler için geçerli olan bu sihirli 5 cümle ile devlet, hastanelere gelen hastalar için ne yapılırsa yapılsın (evet, buna muayene, kan tetkikleri gerekirse eko, efor, ultrason vb) sabit bir ücret veriyor. Ücretleri ayrıca ödenecek tetkikler ise nadir istenen kan tetkikleri ile bazı röntgen incelemeleri. Bunların çoğu günlük poliklinik işleyişlerinde çok az isteniyor.

Birileri, “bu sabit ücret tatminkarsa neden böyle bir şey olmasın” diye olaya hala iyi niyetle yaklaşmaya çalışıyor olabilir. O halde devam; 

“Vaka başı ödemeler, sağlık kurumlarında ayakta tedavi gören hastaların hizmet aldıkları uzmanlık dallarına ve hizmeti sunan sağlık kurumunun bulunduğu sınıflamaya göre bu Tebliğe ekli (EK-1) sayılı listedeki fiyatlar esas alınarak yapılır. Sağlık kurumlarının sınıf kodları yatak sayıları da dikkate alınarak bu Tebliğe ekli (EK-1/A) sayılı listede belirtilmiştir.”

 EK-1/A’da tıbbın bütün dalları ve bulundukları hastanelere göre çok ayrıntılı bir ücretlendirme tablosu yapılmış. İnsanın burada gözleri yaşarıyor, çünkü hastanelere ve branşlara göre, "her şey dahil hasta başı ödeme" ince ince hesaplanmış.

Fiyatlara bakıyoruz; Oda ne? En yüksek fiyat 54 YTL. En düşük ise 20 YTL. Gururla! söylemeliyim ki bizim kardiyolojinin fiyatları diğer branşlara göre daha iyi: 27-54 YTL arasında değişiyor! Durumu kardiyoloji açısından değerlendirirsek eğitim hastaneleri hasta başına  44-54 YTL alırken eğitim hastaneleri dışındaki tüm hastaneler 27-33 YTL alacak. Eğitim hastaneleri sayıca daha az olduğu için hastanelerin çoğu 27-33 YTL arasında bir ücret alacak. Ayrıca kardiyolojide tanı amaçlı kullanılan tetkiklerin hiçbiri "ayrıca ücretlendirilebilecek işlemler (EK-2)" kategorisinde değil, yani tanı için ne yaparsan yap alacağın ücret 27 ile 33 YTL arasında olacak.

Kardiyolojide kullanılan tanı araçlarını hepimiz biliyoruz (bakınız): EKG, ekokardiyografi, efor testi, sintigrafi, ritim Holter, ABPM vb. Bütün bu cihazlar yüksek teknoloji ve yetişmiş personel gerektiren dolayısı ile maliyetli araçlar. Bir fikir vermek için söyleyeyim bir eko cihazı 50.000 dolar civarında. Ayrıca eko konusunda yetişmiş doktor bulmak da önemli, çünkü bilgi ve deneyime dayalı bir tanı yöntemi. Olayı güncel uygulamaya tercüme edersek göğüs ağrısı ile hastaneye gelen bir hastaya neler yapılmalıdır onu görelim:

  1. Muayene

  2. Rutin biyokimya (minimum istenmesi gerekenler; açlık kan şekeri, üre, kreatinin, kolesterol, ldl-kolesterol, hdl-kolesterol, trigliserid)

  3. Akciğer grafisi

  4. EKG

  5. Ekokardiyografi

  6. Efor testi (gerekirse)

Evet, hastane böyle bir hastayı muayene ettikten sonra yukarıdaki tetkikleri ister ve devletten bütün bunların karşılığı olarak 27 ile 54 YTL arasında bir ücret alır. Ondan sonra da bu parayı nasıl ve nerelere harcasam diye düşünür durur!

Fazla düşünmeye gerek yok bu tetkiklerin gerçek fiyatlarını değil, maliyetlerini bile alsanız, çalışan doktorun ücretini de eklediğinizde ortaya çıkan rakam, bu rakamların kat kat üstünde olacaktır. Dolayısı ile sağlık kurum ve kuruluşları tanıyı gözleriyle bakarak koymaya çalışacak veya mümkün olduğu kadar az tetkik isteyecek. Bunun sonuçları ise ürkütücü: yanlış tanı ve bunun sonucu yanlış tedavi, zaman, işgücü kaybı, bunun düzeltilmesi için daha fazla para vs. vs.

Sonra da Sayın Bakan, hastalardan kesinlikle bir kuruş para alınmayacak der! (Elbette alınmasın! Takdiri size bırakıyorum.).

 

Sağlık bakanlığı, bütün bunlarla hastanelerin yeterinde canının çıkmayacağına inanmış olmalı ki Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 07.07.2006 tarihinde, uygulamada yanlış anlaşılabilecek bazı noktaların kalmaması! için bir genelge çıkardı. Buna göre;

"İlgili Tebliğde (yani, TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ Sıra No: 8) hastanelerin sınıfına göre ayaktan hasta muayene ve tedavisi için belirlenen fiyat, o hastaya hangi işlem ve tetkik  yapılırsa yapılsın fatura edilecek miktar olup bunun dışında hiç bir şekilde hastadan para talep edilmeyecektir.

 Hasta aynı gün içerisinde tek sevk kağıdı ile birden fazla poliklinikte muayene olabilir. Ancak diğer muayeneler konsültasyon olarak değerlendirilip  sadece hastanın ilk başvurduğu bölümün listede belirlenen fiyatı faturalanacak. Diğer konsültasyonlar faturalandırılmayacağı gibi hastadan da hiçbir şekilde  başka bir ücret alınmayacaktır."

Bunun tercümesi de şöyle;

  1. Ne yaparsan yap, ben sana (yukarıda söz ettiğim) aynı parayı vereceğim.

  2. Hastayı aynı gün konsültasyon için başka doktorlara gönderebilirsin ama ben sana bunun için bir kuruş para vermem!

Bu son genelgenin yorumunu size bırakıyorum. Yirmi yılı aşkın doktorluk hayatım boyunca hatırladığım kadarıyla, son bir kaç yıldaki kadar sağlık durumumuz (bireysel ve toplumsal) hiç bu kadar kötü olmamıştı.

Dr. Ahmet Alpman

Editör

 


*Birinci basamak resmi sağlık kuruluşu ifadesinden; resmi kurum tabiplikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi, SSK sağlık istasyonu ve dispanseri anlaşılır. Birinci basamak özel sağlık kuruluşu ifadesinden ise; özel poliklinikler anlaşılacaktır.
**
İkinci basamak resmi sağlık kurumu ifadesinden ise; eğitim ve araştırma hastanesi olmayan Devlet Hastaneleri, Özel Dal Hastaneleri, SSK Hastaneleri ve diğer resmi kurum hastaneleri anlaşılır.
İkinci basamak özel sağlık kuruluşu ifadesinden; Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre ruhsat almış özel hastaneler ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel tıp merkezleri ve özel dal merkezleri anlaşılacaktır. Üçüncü basamak sağlık kurumu ifadesinden; eğitim ve araştırma hastaneleri, özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastaneleri anlaşılacaktır.

Bu haber 16.7.2006 tarihinde eklenmiş ve 7768 kez okunmuştur.

www

Site Hakkında | Gizlilik | Ben Kimim? | Site Haritası | İletişim

Yeni eklenen yazıları mail ile almak ister misiniz?

www.ahmetalpman.com. Kuruluş tarihi: 2005. Bu site hastalar, öğrenciler ve konuya ilgi duyanlar için kurulmuş olup tamamıyla bilgilendirmeye yöneliktir. Sitede kullanılan her bilgi, aynı amaçlar doğrultusunda, kaynak gösterilmek şartıyla kullanılabilir veya kopyalanabilir. Sitede yer alan bilgiler profesyonel tıbbi tanı ve tedavinin yerini tutmaz. Sitede yer almayan ve girmesini istediğiniz konular için lütfen yazınız:


Twitter'da takip edin